دی اتانول آمین | DEA

دی اتانول آمین | DEA

دی اتانول آمین یک ترکیب شیمیایی آلی است که تشکیل شده از یک الکل دوتایی و یک آمین دسته دوم که این الکل دو تایی دارای دو گروه هیدروکسیل است و مانند سایر آمین ها مثل یک باز ضعیفی عمل میکند.

DEA بویی شبیه به آمونیاک دارد و مایعی بدون رنگ است و در اثر حرارت دیدن تجزیه میشود و بخارات سمی دارد. این مایع محلول در آب است و با حل شدن در آب میتوانید یک محلول بازی با قدرت زیاد بدست آورید.

با اسیدهای قوی و اکسید کننده ها واکنش میدهد و با فلزاتی مثل مس ، روی ، آلومینیوم و آلیاژهایی مانند این واکنش میدهد.فرمول شیمیایی دی اتانول آمین C14H11NO2 است و از واکنش بین آمونیاک و اکسید اتیلن تولید میشود .

فروش دی اتانول آمین

کاربرد دی اتانول آمین

  • تولید مواد آرایشی و بهداشتی :برای امولسیون های روغن در آب امولسیفایرهای مناسبی هستند. دی اتانول آمین جزء مواد تشکیل دهنده شامپوها و مواد آرایشی هستند که باعث حالت کرمی و کف کنندگی این مواد میشوند
  • تولید سموم کشاورزی: در تولید سموم کشاورزی استفاده شده و به عنوان مواد خنثی ساز شیمیایی سموم کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد.
  • در صنعت نساجی : به عنوان نرم کننده استفاده میشود .
  • وسایر کاربردهای آن در تصفیه گاز ها و تولید مواد فعال کننده سطح و در تولید سیالات صنعتی و همچنین در تولید فوم پلی اورتان مورد مصرف قرار میگیرد.
Instagram
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
تهران
021-33486591
فهرست
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp